top of page

Orthomoleculaire therapie

Orthomoleculaire voedingsleer bestudeert de werking van voedingsstoffen in het lichaam en de invloed daarvan op de gezondheid. Tekorten of het ontbreken van voedingsstoffen kunnen oorzaak zijn van lichamelijke en geestelijke klachten. De orthomoleculaire voedingsleer tracht te bepalen welke voedingsstoffen het lichaam nodig heeft en wat de benodigde concentraties zijn.

Met behulp van bioresonantie wordt de aanwezigheid van en eventueel tekort of overschot aan diverse voedingsstoffen geanalyseerd. Aan de hand van de uitkomsten kunnen met behulp van de orthomoleculaire voedingsleer voedingsadviezen gegeven worden en eventueel supplementen worden voorgeschreven.

bottom of page