top of page

Fysiotherapie

Fysiotherapie is de behandeling van klachten aan het steun – en bewegingsapparaat van mens en dier. Dit is een zeer omvattend gebied en omvat zowel pijnklachten als storingen van het bewegingsapparaat.

Ik behandel je dier, en laat je oefeningen zien, die je zelf regelmatig bij jouw dier toe kunt passen. Hierdoor ontstaat een kontakt met je dier en leer je voelen wat de optimale dosering voor jouw dier is. Mijn doel is het, het kontakt met jouw dier en jouw nog meer te intensiveren.

bottom of page